advertising mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising mix

    * kinh tế

    phối thức quảng cáo