advertising objectives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising objectives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising objectives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising objectives.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising objectives

    * kinh tế

    các mục tiêu của quảng cáo