advertising - sale ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising - sale ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising - sale ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising - sale ratio.

Từ điển Anh Việt

  • Advertising - sale ratio

    (Econ) Tỷ lệ doanh số-quảng cáo.

    + Tỷ lệ chi phí quảng cáo của các hãng trên tổng doanh thu bán hàng.