adhesive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive.

Từ điển Anh Việt

 • adhesive

  /əd'hi:siv/

  * tính từ

  dính, bám chắc

  adhesive tape: băng dính

  adhesive plaster: thuốc cao dán

  * danh từ

  chất dính, chất dán

 • adhesive

  (Tech) dính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adhesive

  * kinh tế

  chất dính

  * kỹ thuật

  bám dính

  chất dính kết

  dính

  dính bám

  keo

  nối khớp

  vật liệu dính kết

  y học:

  chất dính

  xây dựng:

  có tính dính kết

  dán dính

  keo hồ

  nhựa (cao su)

  hóa học & vật liệu:

  dính cố kết

  cơ khí & công trình:

  vật liệu dính

Từ điển Anh Anh - Wordnet