adhesive property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive property.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adhesive property

  * kinh tế

  khả năng kết dính

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  đặc tính liên kết

  xây dựng:

  tính chất dính kết