adhesive power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adhesive power

  * kỹ thuật

  khả năng dính kết

  lực dính

  lực dính bám

  lực dính kết