accumulation of mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulation of mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulation of mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulation of mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accumulation of mud

  * kỹ thuật

  sự tích đọng bùn

  cơ khí & công trình:

  sự bồi lắng bùn cát

  xây dựng:

  sự bùn chất đống