accumulation electrode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulation electrode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulation electrode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulation electrode.

Từ điển Anh Việt

  • accumulation electrode

    (Tech) điện cực tích lũy