tính đến trong Tiếng Anh là gì?

tính đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tính đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tính đến

  * dtừ

  reckoning, allowance

  * ngđtừ

  reckon, include

  * thngữ

  take sth into consideration

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tính đến

  counting until, up to