tích luỹ trong Tiếng Anh là gì?

tích luỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tích luỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tích luỹ

  to hoard; to gather; to accumulate

  * dtừ

  accumulation, storage, build-up, cumulation, amassment; * đtừ cumulate

  * ngđtừ

  amass

  * nđtừ

  accumulate

  * thngữ

  to roll up