nuôi gà trong Tiếng Anh là gì?

nuôi gà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nuôi gà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nuôi gà

    keep chickens, raise fowls

    nuôi gà lấy trứng keep chickens to provide you with eggs