nuôi cá trong Tiếng Anh là gì?

nuôi cá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nuôi cá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nuôi cá

    * dtừ

    fish-farming

    * ttừ

    piscicultural