nhớ trong Tiếng Anh là gì?

nhớ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhớ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhớ

  to retain; to remember; to recall; to bear/keep in mind

  nhớ cầu nguyện cho họ nhé! remember them in your prayers!

  ngày tháng tôi không nhớ, nhưng tôi bảo đảm nó sinh năm 1970 i can't retain dates, but i'm sure he was born in 1970

  to be homesick for somebody/something; to long for... , to miss

  em nhớ anh lắm i longed for you; i missed you greatly

  (toán học) to carry

  hãy cộng thêm 9 và nhớ 1! add nine and carry one!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhớ

  * verb

  to remember; to recall; to call in mind

  tôi không nhớ việc ấy: I do not remember it

  nhớ đừng đến trễ nhé: Mind you're not late!

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhớ

  to remember, recall, miss