nhẹ gót trong Tiếng Anh là gì?

nhẹ gót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhẹ gót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhẹ gót

    have a quick step