như ý trong Tiếng Anh là gì?

như ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • như ý

  to somebody's liking

  tôi xin chúc anh vạn sự như ý i wish you everything to your liking

  expected; desired

  anh phải làm việc tích cực hơn nữa thì mới đạt kết quả như ý to get desired results, you must work harder

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • như ý

  One's liking

  Chúc anh vạn sự như ý: Wish you everything to your liking

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • như ý

  one’s liking