nghi thức tế lễ trong Tiếng Anh là gì?

nghi thức tế lễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghi thức tế lễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghi thức tế lễ

    * dtừ

    liturgy

    * ttừ

    liturgical