nghỉ không phép trong Tiếng Anh là gì?

nghỉ không phép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghỉ không phép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghỉ không phép

    absent without leave; awol