nghỉ ốm trong Tiếng Anh là gì?

nghỉ ốm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghỉ ốm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghỉ ốm

  to be on sick leave; to be off sick

  cho nghỉ ốm 3 ngày to grant somebody three days' sick leave

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghỉ ốm

  Take one's sick leave

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghỉ ốm

  take one’s sick leave