ngự tiền trong Tiếng Anh là gì?

ngự tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngự tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngự tiền

  of the royal household

  văn phòng ngự tiền the royal household secretariat

  in the presence of the emperor

  ngự tiền văn phòng cabinet of the emperor

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngự tiền

  of the royal household, in the presence of the emperor