neo tàu trong Tiếng Anh là gì?

neo tàu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ neo tàu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • neo tàu

    berth, anchorage