neo kéo thuyền trong Tiếng Anh là gì?

neo kéo thuyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ neo kéo thuyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • neo kéo thuyền

    * dtừ

    kedge