neo khí cầu trong Tiếng Anh là gì?

neo khí cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ neo khí cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • neo khí cầu

    * dtừ

    grapnel