nô lệ trong Tiếng Anh là gì?

nô lệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nô lệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nô lệ

  bondman; bondwoman; serf; slave

  thà chết còn hơn làm nô lệ death before slavery

  bắt ai làm nô lệ to reduce somebody to slavery; to make a slave out of somebody; to enslave

  slavish

  có đầu óc nô lệ to have a slavish mind

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nô lệ

  * noun

  slave

  thà chết còn hơn làm nô lệ: Death sooner than slavery

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nô lệ

  slave, slavery