não lực trong Tiếng Anh là gì?

não lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ não lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • não lực

    understanding, power of apprehension/of abstract thought/reasoning

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • não lực

    understanding, power of abstract thought, power of reasoning