nâng đỡ trong Tiếng Anh là gì?

nâng đỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nâng đỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nâng đỡ

  to support; to assist

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nâng đỡ

  * verb

  to help; to support

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nâng đỡ

  to support, help, assist