lệch trong Tiếng Anh là gì?

lệch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lệch

  inclined, sloping, slanting, askew, oblique, lop-sided

  treo bức tranh lệch hang a picture askew

  wrong, not correct

  hiểu lệch misunderstand

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lệch

  crooked, inclined, sloping, slanting, askew, lopsided, wrong