lấm trong Tiếng Anh là gì?

lấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lấm

  như lấm láp

  dirtied, soiled, sullied, soil, dirty, make dirty

  bộ mặt lấm bùn mudsplattered face

  lấm ba lấm bét very dirty, dirty all over

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lấm

  to smear, make dirty, soil