lấm tấm trong Tiếng Anh là gì?

lấm tấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấm tấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lấm tấm

  to bead

  trán/mặt cô ta lấm tấm mồ hôi beads of sweat stood out on her forehead/face

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lấm tấm

  * adj

  spray-like

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lấm tấm

  spray-like