lấm láp trong Tiếng Anh là gì?

lấm láp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấm láp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấm láp

    xem lấm, lấm lem