lấm chấm trong Tiếng Anh là gì?

lấm chấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấm chấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lấm chấm

  * ttừ

  spotted, dotted

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lấm chấm

  * adj

  spotted, dotted

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lấm chấm

  spotted, dotted