lương khởi điểm trong Tiếng Anh là gì?

lương khởi điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lương khởi điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lương khởi điểm

    initial salary; starting salary