lóng lánh phấn pha lê trong Tiếng Anh là gì?

lóng lánh phấn pha lê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lóng lánh phấn pha lê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lóng lánh phấn pha lê

    * ttừ

    diamantô