lóng lánh như xà cừ trong Tiếng Anh là gì?

lóng lánh như xà cừ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lóng lánh như xà cừ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lóng lánh như xà cừ

    * ttừ

    nacreous