lèo trong Tiếng Anh là gì?

lèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lèo

    xem lào

    gulp; stretch

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lèo

    Laos; cup, trophy