lèo tèo trong Tiếng Anh là gì?

lèo tèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lèo tèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lèo tèo

  * ttừ

  scattered; sparse

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lèo tèo

  * adj

  scattered; sparse

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lèo tèo

  scattered, sparse