lèo lái giỏi hơn trong Tiếng Anh là gì?

lèo lái giỏi hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lèo lái giỏi hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lèo lái giỏi hơn

    * ngđtừ

    outsail