lèo sèo trong Tiếng Anh là gì?

lèo sèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lèo sèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lèo sèo

    scattered