đỡ dựng lên trong Tiếng Anh là gì?

đỡ dựng lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đỡ dựng lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đỡ dựng lên

    * ngđtừ

    prop