độn trong Tiếng Anh là gì?

độn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • độn

  * đtừ

  to pad; to fill; to stuff

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • độn

  * verb

  To pad; to fill; to stuff

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • độn

  to pad, fill, stuff