độn cơ trong Tiếng Anh là gì?

độn cơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn cơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • độn cơ

    motor, engine