độn thổ trong Tiếng Anh là gì?

độn thổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn thổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • độn thổ

  * đtừ

  to vanish under ground

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • độn thổ

  * verb

  To vanish under ground

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • độn thổ

  to vanish under ground