độn tóc giả trong Tiếng Anh là gì?

độn tóc giả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn tóc giả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độn tóc giả

    * dtừ

    tampon