độn vai trong Tiếng Anh là gì?

độn vai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn vai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • độn vai

  * dtừ

  shoulder pad

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • độn vai

  * noun

  shoulder pad

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • độn vai

  shoulder pad