độn tác trong Tiếng Anh là gì?

độn tác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độn tác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độn tác

    false chignon, false bun, hair piece