ôm vật nhau trong Tiếng Anh là gì?

ôm vật nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ôm vật nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ôm vật nhau

    * dtừ

    handgrip