ôm ấp trong Tiếng Anh là gì?

ôm ấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ôm ấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ôm ấp

  to embrace; to cuddle

  họ đang hôn hít ôm ấp nhau trong phòng khách they are kissing and cuddling in the living-room

  xem ấp ủ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ôm ấp

  * verb

  to embrace, to cuddle ; to nurse, to nurture

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ôm ấp

  to hug, embrace (lit and fig); cherish