ôm vào ngực trong Tiếng Anh là gì?

ôm vào ngực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ôm vào ngực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ôm vào ngực

    * ngđtừ

    embosom