ác mô ni ca trong Tiếng Anh là gì?

ác mô ni ca trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ác mô ni ca sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ác mô ni ca

  harmonica; mouth-organ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ác mô ni ca

  * noun

  Mouth-organ

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ác mô ni ca

  harmonica