wetting power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetting power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetting power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetting power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wetting power

  * kỹ thuật

  làm ẩm

  xây dựng:

  khả năng làm ướt

  hóa học & vật liệu:

  khả năng thấm ướt