wetting angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetting angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetting angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetting angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wetting angle

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  góc ẩm ướt

  góc thấm ướt

  điện lạnh:

  góc làm ướt